הפילוסופיה החינוכית של “KomoArt”  – העצמת האינטליגנציה ופיתוח המצוינות 

רקע אודות הצוות של מפתחי השיטה

מפתחי שיטת הלמידה מבית קומוארט, זכו ב"פרס ראש הממשלה לתוכנת מחשב" בתחום החינוך, על פיתוח מערכת למידה המעודדת יצירתיות במגוון רחב של נושאים מתחומי  המדע, הטכנולוגיה, המוסיקה וההעשרה הלשונית.

מומחי התוכן נטלו חלק במאות מיזמים בארץ ובעולם, הפקות, פרויקטים ושיתופי פעולה עם משרדי חינוך ותחבורה, מכללות, חברות טכנולוגיות, רשויות מקומיות, מוסדות אקדמאיים, אוניברסיטאות,  סמינרים להכשרת אנשי הוראה וגופים רבים נוספים ביניהם: הג'וינט, אינטל, IBM, HP, משרדי החינוך בישראל, ארה"ב, איטליה, סינגפור, ברזיל, טאיוואן, הודו, הונגריה, ספרד, איטליה, סין ועוד.

מחקרים בינלאומיים, הוכיחו את יעילות שיטות הלמידה הייחודיות בתחום הפיתוח הטכנולוגי החינוכי, שפותחו ושווקו ע"י מומחי התוכן מבית קומוארט, במהלך עשרות שנים ב – 43 מדינות.

גישת האינטליגנציות המרובות

גישת האינטליגנציות המרובות, מתרחבת ותופסת תאוצה הולכת וגוברת בקרב פסיכולוגים, אנשי חינוך וקהלים אקדמיים רחבים. 

הפסיכולוג הווארד גרדנר פיתח את גישת האינטליגנציות המרובות המבוססת על התפיסה, שהתייחסות לאינטליגנציה כולה כמכלול אחד, הינה, חסרה מרכיבים בלתי מדידים כמותית.

האינטליגנציות המובחנות אותם מונה גרדנר בגישתו לקיומן של אינטליגנציות מרובות הינם: אינטליגנציה לשונית-מילולית, לוגית-מתמטית, מרחבית, גופנית-תנועתית, מוזיקלית, תוך-אישית, בין אישית ונטורליסטית.

הפסיכולוג גרדנר מפלג את סוגי החשיבה לחמישה סוגים מרכזיים: משמעת או צייתנות, סינתזה (יכולת ניתוח), יצירתיות, כבוד לזולת (סובלנות) ואתיות.

האינטליגנציות המובחנות על פי גרדנר

 • אינטליגנציה לשונית: (מילולית) – היכולת להבין מילים ומשפטים, היכולת להשתמש במילים בצורה אפקטיבית בין בעל-פה ובין בכתב, רגישות לדקויות של משמעות, לצלילים של מילים ולרבדים של שפה. מודעות לשימושים אפשריים בלשון, כושר שכנוע, כושר הסבר, יכולת כתיבה, חשיבה הגיונית – מילולית. יכולת זו כוללת ביאור, רטוריקה, עיסוק במבטא-שפה.
 • אינטליגנציה לוגית–מתמטית: היכולת להבין מערכות פורמאליות ומופשטות, היכולת להבין סמלים, להציבם בשרשראות ולהפעיל עליהם פעולות חשיבה שונות, היכולת לזהות תבניות כמותיות. יכולת לחשב, להסיק, לאתר מבנים לוגיים, לפתור בעיות במהירות. יכולת להשתמש במספרים בצורה אפקטיבית או לחשוב בצורה הגיונית ומסודרת.
 • אינטליגנציה מרחבית: היכולת לתפוס את העולם החזותי-מרחבי בצורה מדויקת. היכולת לבצע עיבודים, שינויים והתאמות בתפיסה החזותית, היכולת לשחזר, לדמיין ולתפעל חלקים מהעולם החזותי גם בלי לראותם בפועל, היכולת להבין מפות ורישומים גיאומטריים, והיכולת להעריך אסתטיקה חזותית. אינטליגנציה זו כוללת את היכולת למקם אובייקטים במרחב, לדמיין ולייצג בצורה גרפית רעיונות חזותיים או מרחביים, לנווט ולהתמצא במרחב. אינטליגנציה זו כרוכה ברגישות לצבע, לקו, למתאר, לצורה , לחלל וליחסים ביניהם.
 • אינטליגנציה מוזיקלית: היכולת לזהות רכיבי יסוד במוזיקה וצורות מוזיקליות, לעבדן ולהוציאן אל הפועל. היכולת להבין מסרים שמועברים באמצעות הרכיבים האלה והיכולת לחבר מסרים שמועברים באמצעותם. אינטליגנציה זו כוללת רגשות למגוון של טונים, למקצב ולצורות הבעה מוזיקליות שונות.
 • אינטליגנציה גופנית-תנועתית: היכולת לשלוט בתנועות הגוף כולו בצורה מיומנת, מובחנת ומבוקרת, על מנת להביע מסרים שונים, רעיונות ורגשות ועל מנת לבצע פעולות שונות. היכולת לטפל בעצמים במיומנות וביעילות. תבונת כפיים ביצירת תוצרים או בעיבודם. יכולת זו כוללת שליטה בגוף ובאבריו, רגישות לשפת הגוף וטיפול מיומן בחפצים בעזרת אברי הגוף.

אינטליגנציה אישית המחולקת לאינטליגנציה בין אישית ולאינטליגנציה תוך אישית:

 • רכיב תוך אישי הוא היכרות עם היבטים פנימיים של האישיות, היכולת לזהות ולאבחן את המצב הפנימי ושימוש בו לצורך הנחיית התנהגות, מודעות עצמית גבוהה, מודעות להלכי רוח פנימיים, כוונות, מניעים, מזגים ומשאלות, משמעת עצמית, הבנה עצמית והערכה עצמית, כמו גם ידיעת היכולות החזקות והחלשות. היכולת להבין את הסיבות והמניעים להתנהגות העצמי.
  רכיב בין אישי הוא היכולת לאמוד אנשים אחרים ולעמוד על מצב רוחם, מזגם, רגשותיהם, מניעיהם וכוונותיהם ולהתייחס לכל אלו. אפשר לכנות אותה גם "אינטליגנציה חברתית". יכולת זו היא מה שאנו מכנים רגישות לזולת.
 • אינטליגנציה נטורליסטית: יכולת התמודדות עם איתני הטבע ותופעות הטבע, יכולת לקרוא את הסביבה הטבעית ולהתנהל על פיה.

רציונל הפעילות ב – “KomoArt”

בעידן המודרני נדרש התלמיד (צעיר או מבוגר) לאינטליגנציה משולבת ברמה גבוהה ביותר על מנת שיוכל לעשות שימוש מושכל בכמות הידע העצומה המועברת אליו במדיות היקפיות עצומות, על בסיס יום יומי. התלמיד נדרש ליכולת שילוב ושימוש במגוון גדול של מיומנויות, רבות מבעבר, במטרה להצליח בעיסוק מועדף שיקנה לו עתיד אתגרי, מעניין ומבטיח.

על-מנת להימנות עם עילית המצליחנים, התלמיד נדרש להפגין ולבטא את יצירתיותו, בשילוב תובנות נרכשות, וכן את מגוון המיומנויות הנטועות בו מיום היוולדו.

שינון חומרי לימוד ולמידה ממוקדת אין בהם די.

בתוכנית הלמידה וההתנסות הייחודית בשיטות של קומוארט, מושם דגש על העצמת האינטליגנציה  הרב שכבתית ותגבור המצוינות. שיטת הלמידה משלבת אמצעים ייעודים שפותחו במהלך שנים ארוכות על ידי מומחים בתחומים שונים ומטמיעה בתלמידים גישות חשיבה פתוחות, עצמאיות ויצירתיות במרכזן המוטיב המדגיש את המדדים והצרכים האינדיבידואליים של כל תלמיד.

במהלך הפעילויות באמצעים שמפותחים ע"י קומוארט, נחשף התלמיד במהלך תהליך מבוקר הוליסטי במסלול לימודי מתמשך בדרכים מקוריות, המופרה גם מעבודה בקבוצות, לכלים ולאמצעים שונים התורמים להעצמת האינטליגנציות המובחנות, עידוד היוזמה ותגבור המצוינות האישית.   

תכנית הלמידה הרב-חושית משלבת אמצעים אמצעי המחשה ייעודים וכן מיישמת שיטות למידה וניסוי אשר פותחו בהתאם לצורכי התלמידים, הן ברמה אינדיבידואלית – מלֵאה במשימות ובאתגרים המצריכים מיומנויות מגוונות, והן בפעילות קבוצתית – התורמת להפריה הדדית בין התלמידים לבין עצמם ויוצרת חוויה מעשירה ומרתקת  לכול.

הַדגשים בלמידה מכוּונים לחיזוקן והעמקתן של המיומנויות החיוניות, הנרכשות על-ידי התלמיד בתהליך הלמידה, התורמים להתפתחותו הקוגניטיבית, לפיתוח סקרנותו, להרחבת תחומי העניין שלו, לפיתוח כישוריו היצירתיים ולהרחבת מגוון יכולותיו בכל תחומי  עיסוקו, כמו גם להעצמת הפוטנציאל האישי הטמון בכל תלמיד ותלמיד.

המיומנויות הנרכשות במרכז, תורמות ליישומן בכל מקצועות הלמידה.

מיומנויות נרכשות בפעילויות במערכות של  “KomoArt“

 • סימטריה וראי
 • כישורים חברתיים
 • התמצאות במרחב
 • התאמה
 • חשיבה לוגית
 • תקשורת ושפה
 • מיומנויות חשיבה
 • אוריינות
 • פיתוח יצירתיות
 • ראיית השלם
 • חשיבה אסטרטגית
 • תפיסה חזותית
 • השוואה כמותית
 • גיאומטריה
 • השלם וחלקיו
 • טיפוח החשיבה העצמאית
 • פיתוח הסקרנות הטבעית
 • חלוקת קשב
 • הסקת מסקנות
 • זיכרון חזותי
 • פתוח תהליכים בפתרון בעיות
 • פיתוח הדמיון
 • חשיבה מתמטית

אודותינו

סדנת בית האמן  "KomoArt", מתמחה שנים ארוכות בעיצוב מוצרי אומנות ייחודים, בברזל ובאבן. "KomoArt" מציעה ללקוחותיה, מדבקות, סדרת הדפסי תמונות, על זכוכית, קנבס ופרספקס בגדלים שונים לילדים ומבוגרים ותמונות מקור.
פסלי הזכוכית המקוריים מבית סדנת בית האמן "KomoArt", מיוצרים בתהליך קפדני, יחידני בעבודת יד, תוך שימת דגש, על קו עיצוב נקי ושילוב הצבעים בהרמוניה, זורמת ונקייה. גוף הפסל, חלקיו ובסיסו עשויים מזכוכית נקייה ברמה גבוהה ואיכותית.
סדרת המוצרים החינוכיים מבית, "KomoArt" כוללת: ספרים וחוברות פעילות, משחקים לפיתוח חשיבה לילדים ומבוגרים, משחקי יצירה, מודלים תלת ממדיים, משחקים לילדים בגיל הרך ומוצרים נוספים.

מפתחי המוצרים מסדנת בית האמן "KomoArt" זכו ב"פרס ראש הממשלה בתחום החינוך"

© כל הזכויות שמורות לקיוקיוזו ישראל בע"מ 2020

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן