מחקרים

תקצירי מחקרים לדוגמה ממחקרים אובייקטיבים שנערכו לבחינת התועלות והתרומות של המערכות האינטראקטיביות והמוצרים החינוכיים שפותחו ע"י "KomoArt"

במהלך השנים, נערכו מחקרים שונים בישראל ובעולם, במטרה לבחון את  יעילותה הייחודית, התועלות והתרומות של שיטת הלמידה שהומצאה ופותחה ע"י " KomoArt ", אשר שולבה ויושמה בעשרות סוגי מערכות לחינוך וניהול אינטראקטיביות, במוצרים הביתיים, בסדנאות ובפעילויות החינוכיות המגוונות ששווקו בעשרות מדינות בעולם.

שיטת הלמידה הייחודית

בעידן המודרני נדרש התלמיד בין בהיותו בוגר או צעיר לאינטליגנציה משולבת ברמה גבוהה ביותר על מנת שיוכל לעשות שימוש מושכל בכמות הידע העצומה המועברת אליו במדיות היקפיות עצומות, על בסיס יום יומי. התלמיד נדרש ליכולת שילוב ושימוש במגוון גדול של מיומנויות, רבות להם נדרש בעבר, במטרה להצליח מחד בעיסוקיו הקיימים או מאידך, ביכולתו להעדיף לעסוק בתחום שיקנה לו עתיד אתגרי, מעניין ומבטיח.

על-מנת להימנות עם עילית המצליחנים, התלמיד נדרש להפגין ולבטא את יצירתיותו, בשילוב תובנות נרכשות, וכן את מגוון המיומנויות הנטועות בו מיום היוולדו.

שינון חומרי לימוד ולמידה ממוקדת אין בהם די.

בבסיס הרציונל של שיטת הלמידה שפותחה ע"י "KomoArt" מושם דגש על העצמת האינטליגנציה הרב שכבתית ותגבור המצוינות של התלמיד הן מהיבט אישי והן מהיבט קבוצתי. השיטה החדשנית מרובת הערוצים, משלבת אמצעים ייעודים מוחשיים פדגוגיים שפותחו במהלך שנים ארוכות עם אמצעים טכנולוגיים מגוונים הכוללים, מערכות מחשב אינטראקטיביות.

סביבת הלמידה מטמיעה בתלמידים גישות חשיבה פתוחות, עצמאיות ויצירתיות במרכזן המוטיב המדגיש את המדדים והצרכים האינדיבידואליים של כל תלמיד.

התהליך בפעילות באמצעות המערכות האינטראקטיביות מקנה לתלמיד סביבה מבוקרת הוליסטית המפגישה אותו במסלול לימודי מתמשך בדרכים מקוריות, תהליך המופרה מפעילות קבוצתית באמצעות כלים ואמצעים התורמים להעצמת האינטליגנציות המובחנות, עידוד היוזמה ותגבור המצוינות האישית.

תוכנית הלמידה הרב-חושית משלבת אמצעים טכנולוגיים בלעדיים ואמצעי המחשה ייעודים ומיישמת שיטות למידה וניסוי אשר פותחו בהתאם לצורכי התלמידים. הפעילות שופעת  במשימות מפולחות נשלטות ובאתגרים המצריכים, שימוש במיומנויות מגוונות אישיות וקבוצתיות, בתמהיל מבוקר ומדוד התורם להפריה הדדית בין התלמידים לבין עצמם בסביבת פעילות היוצרת חוויה מעשירה ומרתקת.

הַדגשים בשיטת הלמידה שפותחה ע"י "KomoArt"  מכוּונים לחיזוקן והעמקתן של המיומנויות החיוניות, הנרכשות על-ידי התלמיד בתהליך הלמידה, ואשר תתרומנה להתפתחותו הקוגניטיבית, לפיתוח סקרנותו, להרחבת תחומי העניין שלו, לפיתוח כישוריו היצירתיים ולהרחבת מגוון יכולותיו בכל תחומי  עיסוקו, ובעיקר להעצמת הפוטנציאל האישי הטמון בכל תלמיד ותלמיד.

תוצאות המחקרים מצביעות על, ההשפעה החיובית העצומה של ייחודיות שיטת הלמידה על המשתמשים לעומת כל שיטה מקבילה ובדגש על תרומתה ברכישת כלים נחוצים, פיתוח מוטיבציה ותרומה להצלחה רוחבית בכל מקצועות הלמידה.

מחקרים

נושא המחקר – בחינת היעילות של המרכז האינטראקטיבי ל"חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים"

עורך המחקר – מר חיים כרמי, מפקח משרד החינוך בתחום זהירות ובטיחות בדרכים, במסגרת עבודת גמר לתואר בשיתוף אוניברסיטת לידס.

מטרות המחקר – בדיקת יעילות סביבת הלמידה האינטראקטיבית הייחודית, לחינוך לזהירות ובטיחות בדרכים, בהשוואה לשיטות למידה קונבנציונאליות אחרות

מהלך המחקר –מעקב שנפרש על פני שנת לימודים שלמה, על קבוצות תלמידים בכיתות ב'-ד', שלמדו במרכז אינטראקטיבי בו הותקנו מערכות הלמידה הייעודיות שפותחו ע"י "KomoArt"  

שיטות – במהלך המחקר, מר כרמי עשה שימוש בשיטות שונות, על מנת לבחון את יעילות המערכות האינטראקטיביות ועשה שימוש באמצעים שונים, צפייה בפעילות בזמן אמת, צילום,  שאלונים ועוד.

במקביל, ערך מר כרמי מחקר בפעילות של תלמידים מאותן שכבות גיל שלמדו את אותם תכנים בשיטות למידה אחרות בעיקרן פרונטאליות.

ראיונות – במסגרת המחקר מר כרמי ערך ראיונות רבים עם הצוות המפתח, מורים, תלמידים הורים וגורמים מעורבים נוספים.

היקף – המחקר הקיף 240 תלמידים מכל שכבת גיל סה"כ 720 תלמידים..

מסקנה – המערכת, יעילה ביותר מכל כלי למידה קיים ותורמת להפנמת  החומרים הנלמדים ביעילות גבוהה ביותר בהשוואה לכלים לימודיים אחרים.

המלצות – מר כרמי העביר המלצות מנומקות לשר החינוך, לשר התחבורה ולגורמים אחרים,  להרחיב את שיטת הלמידה באמצעות סביבת הלמידה האינטראקטיבית בפריסה ארצית.

נושא המחקר – השפעת סביבת הלמידה הייחודית ל"חינוך לזהירות ובטיחות בדרכים" ותרומתה על תהליך הלמידה

עורך המחקר – מר חיים כרמי, מפקח משרד החינוך בתחום זהירות ובטיחות בדרכים, במסגרת עבודת גמר לתואר בשיתוף אוניברסיטת לידס.

מטרות המחקר – השפעת סביבת הלמידה האינטראקטיבית הייחודית, שפותחה ע"י "KomoArt", לחינוך לזהירות ובטיחות בדרכים, על תהליך הלמידה, בהשוואה לשיטות למידה קונבנציונאליות אחרות

מהלך המחקר –מעקב שנפרש על פני שנת לימודים שלמה, על קבוצות תלמידים בכיתות ב'-ד', שלמדו במרכז אינטראקטיבי בו הותקנו מערכות הלמידה הייעודיות שפותחו ע"י צוות "KomoArt" בנושא.

שיטות – במהלך המחקר, מר כרמי עשה שימוש בשיטות שונות, על מנת לבחון את השפעת סביבת הלמידה והאמצעים הייחודים על תהליך הלמידה. במקביל, ערך מר כרמי מחקר בפעילות של תלמידים מאותן שכבות גיל שלמדו את אותם תכנים בשיטות למידה אחרות בעיקרן פרונטאליות.

ראיונות – במסגרת המחקר מר כרמי ערך ראיונות רבים עם המפתחים, מורים, תלמידים הורים וגורמים מעורבים נוספים.

היקף – המחקר הקיף 240 תלמידים מכל שכבת גיל סה"כ 720 תלמידים..

מסקנה – סביבת הלמידה האסתטית המזוודת באמצעים ייחודים ומעוצבת באווירה מרתקת, תורמת בצורה משמעותית לתהליכי הלמידה וליעילות הפנמת חומרי הלמידה אצל התלמידים, בהשוואה לכל סביבת למידה אחרת.

המלצות – מר כרמי, העביר המלצות מנומקות לשר החינוך, לשר התחבורה ולגורמים אחרים,  לאמץ את תפיסות העיצוב הסביבתי של "KomoArt" בעיצוב המרכז האינטראקטיבי לזהירות ובטיחות בדרכים, לסביבות למידה אחרות.

מסקנה – סביבת הלמידה הייחודית האסתטית מזמנת פתיחות ומפתחת מוטיבציה  לימודית גבוהה ביותר לעומת כל סביבה קיימת.

נושא המחקר – יעילות המערכות האינטראקטיביות שפותחו ע"י "KomoArt"  בתהליכי למידה והפנמת חומרי למידה

עורכות המחקר – גב' ציפי אגוזי וגב' גילה בן הר במסגרת עבודת תואר אוניברסיטת בר אילן.

מטרות המחקר – בחינת יעילות הלמידה, במערכות למידה המשלבות עזרים מוחשיים ופעילות אינטראקטיבית עם מחשב שפותחו ע"י "KomoArt" לעומת שיטות למידה אחרות.

מהלך המחקר –מעקב שנפרש על פני שנת לימודים שלמה, על קבוצות תלמידים בכיתות א' ו -ב', שלמדו באמצעות מערכות הלמידה הייעודיות.

שיטות – המחקר כלל מעקב וצפייה על התלמידים בתחומי למידה נבחרים כגון: צורות הנדסיות, התמצאות במרחב, מושגים מתמטיים ועוד. במקביל, נערך מחקר השוואתי על תלמידים מאותה שכבת גיל, אשר למדו רק באמצעות מחשבים ללא אמצעים תומכים כפי שמציעה המערכת האינטראקטיבית שפותחה ע"י "KomoArt".  

היקף – המחקר הקיף 60 תלמידים מכל שכבת גיל סה"כ 120 תלמידים..

מסקנה – ייחודיות המערכות המשלבות עזרים דידקטיים/משחקים ולומדות בתהליך הלמידה,  מפרה את תהליך הלמידה בהשוואה לכל תהליך למידה קיים חליפי אחר ותורם להעמקת הידע ולהצלחה רוחבית בכל המקצועות הנלמדים.

נושא המחקר – תרומות המערכות הדידקטיות האינטראקטיביות שפותחו ע"י "KomoArt" על תהליך הלמידה

עורכת המחקר – גב' טל בנימני במסגרת עבודת גמר – לזלי קולג'.

מטרות המחקר – בחינת התרומות של המערכות הדידקטיות המשלבות עזרים מוחשיים ופעילות אינטראקטיבית עם מחשב לעומת שיטות למידה אחרות.

מהלך המחקר –מעקב שנפרש על פני שתי שנות לימוד במוסדות חינוך ובמסגרות חוגים פרטיים. המחקר הקיף קבוצות תלמידים בכיתות גן עד ג' כולל, אשר למדו באמצעות מערכות הלמידה הייעודיות.

שיטות – המחקר כלל מעקב וצפייה על התלמידים בתחומי למידה נבחרים כגון: צבע, גודל, צורות הנדסיות, התמצאות במרחב, מושגים מתמטיים, גוף האדם ועוד. במקביל, נערך מחקר השוואתי על תלמידים מאותה שכבת גיל, אשר למדו באמצעים אחרים את אותם תכנים.

היקף – המחקר הקיף 50 תלמידים מכל שכבת גיל סה"כ 200 תלמידים..

מסקנה – ייחודיות המערכות המשלבות עזרים דידקטיים/משחקים ולומדות בתהליך הלמידה שפותחו ע"י "KomoArt",  תורמת יותר מכל שיטה אחרת בהטמעת נושאי הלימוד, מעודדת את פתיחותו של התלמיד להיחשף לחומרים נלמדים חדשים, בהשוואה לכל תהליך למידה קיים.

נושא המחקר – השפעת יעילות המערכות האינטראקטיביות שפותחו ע"י "KomoArt" על הישגי התלמידים בכל מקצועות הלמידה

עורכי המחקר – מומחים חינוכיים ברשת בתי הספר הפרטיים הגדולה והאיכותית ביותר בברזיל – פוזיטיבו.

מטרות המחקר – בחינת השפעת ויעילות הלמידה, במערכות הלמידה האינטראקטיביות שפותחו ע"י "KomoArt" על הישגי התלמידים בכל מקצועות הלמידה.

מהלך המחקר –מעקב שנפרש על פני שלוש שנות לימוד, על קבוצות תלמידים בכיתות א' ו -ג', שלמדו באמצעות מערכות הלמידה הייעודיות.

המחקר עקב אחרי התפתחות התלמידים, במהלך שנות לימוד רציפות.

שיטות – המחקר כלל מעקב אקדמי צמוד וצפייה על התלמידים בתחומי למידה נבחרים כגון: הבעה, התמצאות במרחב, מתמטיקה, גיאוגרפיה ועוד. במקביל, נערך מחקר השוואתי על תלמידים מאותה שכבת גיל, אשר למדו באמצעים אחרים ובשיטות שונות.

היקף – המחקר הקיף 1200 תלמידים.

מסקנה – הוכח שהמערכות האינטראקטיביות שפותחו ע"י "KomoArt" תורמות לכל התלמידים בשכבות גיל שונות "סל כלים" ו"סל מיומנויות" רחב, המאפשר להם לשפר משמעותית את הישגיהם בכל מקצועות הלמידה לעומת קבוצות תלמידים שלא עבור את מסלול הלמידה באמצעות המערכות.

אודותינו

סדנת בית האמן  "KomoArt", מתמחה שנים ארוכות בעיצוב מוצרי אומנות ייחודים, בברזל ובאבן. "KomoArt" מציעה ללקוחותיה, מדבקות, סדרת הדפסי תמונות, על זכוכית, קנבס ופרספקס בגדלים שונים לילדים ומבוגרים ותמונות מקור.
פסלי הזכוכית המקוריים מבית סדנת בית האמן "KomoArt", מיוצרים בתהליך קפדני, יחידני בעבודת יד, תוך שימת דגש, על קו עיצוב נקי ושילוב הצבעים בהרמוניה, זורמת ונקייה. גוף הפסל, חלקיו ובסיסו עשויים מזכוכית נקייה ברמה גבוהה ואיכותית.
סדרת המוצרים החינוכיים מבית, "KomoArt" כוללת: ספרים וחוברות פעילות, משחקים לפיתוח חשיבה לילדים ומבוגרים, משחקי יצירה, מודלים תלת ממדיים, משחקים לילדים בגיל הרך ומוצרים נוספים.

מפתחי המוצרים מסדנת בית האמן "KomoArt" זכו ב"פרס ראש הממשלה בתחום החינוך"

© כל הזכויות שמורות לקיוקיוזו ישראל בע"מ 2020

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן